Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Skwierzynie
ul. Drzymały 1
66 – 440 Skwierzyna
Tel./fax 95 717 00 88

NIP: 596 155 84 96
REGON 211035469

Bank Spółdzielczy w Santoku O/Skwierzyna
Nr konta bankowego: 34 8372 0008 0005 5677 2000 0001